2016 m. sausio 17 d. įvyko smuikininko, ilgamečio Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos pedagogo, humanisto, iškilaus žydų gelbėtojo, kuriam suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, Vlado Varčiko 100-ąsios gimimo metines.


"Kauno žydų bendruomenė kartu su Sugiharos fondu "Diplomatai už gyvybę" pažymi smuikininko, ilgamečio Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos pedagogo, humanisto, iškilaus žydų gelbėtojo, kuriam suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, Vlado Varčiko 100-ąsias gimimo metines.

Buvęs jo mokinys smuikininkas prof. Petras Kunca savo mokytoją yra pavadinęs žmogumi vulkanu, kuris, pirmiausia, buvo Lietuvos inteligentas, plataus spektro geranoriška asmenybė, skatinanti aplinkinių įžvalgumą, sumanumą ir kūrybiškumą.

Anot prof. P.Kuncos, šis taurus žmogus išliko toks ir Antrojo pasaulinio karo metų išbandymų verpete. Per karą jis gelbėjo žmones – naktimis perplaukdavo Nerį, kad patektų į žydų getą, kur jam būdavo perduodami maži vaikai – juos parplukdydavo per upę ant savo nugaros į kitą krantą. V.Varčikas išgelbėjo iš fašistų užantspauduoto buto Kaune nužudyto kompozitoriaus Edwino Geisto kūrybinį palikimą, išnešęs jį pro langą. Tokioms V.Varčiko humanistinėms nuostatoms pritarė ir Kazio Binkio šeima, su kuria jis buvo susijęs labai artimais giminystės ryšiais."


Daugiau skaitykite "Kauno dienoje".