Sekmadienį vykusiuose apdovanojimuose Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ įteikė antrąją Leonido Donskio premiją ir paskelbė 2018 metų Tolerancijos žmogų.

Sugiharos fondo Diplomatai už gyvybę valdybos sprendimu 2018 m. Tolerancijos žmogumi išrinktas režisierius Gintaras Varnas už alternatyvios, ugdančios teatro kalbos ir dramaturgijos paieškas, ypatingai atsiskleidusias paskutiniuose režisieriaus darbuose – „Natanas Išmintingasis“ ir „Getas“.


O, Leonido Donskio premija fondo valdybos ir J. Donskienės sprendimu buvo skirta publicistui Pranui Morkui už ilgalaikes iniciatyvas, rodančias daugiakultūrį Lietuvos pradą, už projektus skatinančius istorinę atmintį ir empatiją bei ne vieną kartą užauginusius jo rašytus filmų scenarijus, apžvalgines – analitines radijo laidas bei publicistiką.


Šiemet fondo valdyba, atsižvelgdama į savo pateiktas užklausas visuomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms, su žmogaus teisių gynimu susijusiomis institucijomis Lietuvoje bei visuomeninės nominacijos ekspertų komisijos siūlymus, svarstė be jau minėtų nominantų ir daugiau 2018 m. Tolerancijos žmogaus vardo vertų kandidatūrų: verslininko Evaldo Lasio, teisininkų Vyganto Malinausko ir Sauliaus Dambrausko, publicistų Pauliaus Gritėno, Reginos Statkuvienės ir Antano Manstavičiaus, istorikų Alvydo Nikžentaičio ir Vyganto Vareikio, lėlių vežimo teatro įkūrėjo Antano Markuckio, LR užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus.


Kasmetinė Leonido Donskio premija teikiama asmeniui už ilgametes pastangas stiprinant pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją, taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių, už pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo, už kitokios nuomonės išklausymą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, jog lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mus lydintys reiškiniai, stiprinantys abipusį supratimą ir empatiją.

Tolerancijos žmogaus nominacija skiriama asmeniui savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš ksenofobijos bei antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškas visuomeniniame Lietuvos gyvenime.

Tradiciškai 2018 metų Tolerancijos žmogus Gintaras Varnas, buvo apdovanotas a.a. skulptoriaus Edmundo Frėjaus sukurtu atminimo medaliu ir diplomu, Leonido Donskio premijos laureatui Pranui Morkui buvo įteiktas diplomas ir 1000 eurų premija. 

Tolerancijos žmogaus ir L. Donskio premijos apdovanojimo nuotraukas galite rasti čia