Sekmadienį vykusiuose apdovanojimuose Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ pirmą kartą įteikė Leonido Donskio premiją ir paskelbė 2017 metų Tolerancijos žmogų.

Šiemet nutarta iškart įvardyti išrinktą vienintelį kandidatą, o ankstesniais metais už gyvenimo nuopelnus skiriamas apdovanojimas tapo pirmuoju žingsniu, steigiant šviesios atminties, buvusio fondo valdybos nario Leonido Donskio premiją.

Pirmuoju Leonido Donskio premijos laureatu - valdybos narių ir našlės Jolantos Donskienės sprendimu - tapo istorikas prof. Saulius Sužiedėlis. Deja dėl sveikatos problemų prof. Saulius Sužiedelis negalėjo dalyvauti ceremonijoje, tad į sekmadienį susirinkusius dalyvius kreipėsi laišku, kurį perskaitė prof. Šarūnas Liekis.

Kasmetinė Leonido Donskio premija teikiama asmeniui už ilgametes pastangas stiprinant pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją, taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių, už pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo, už kitokios nuomonės išklausymą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, jog lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mus lydintys reiškiniai, stiprinantys abipusį supratimą ir empatiją.

Tolerancijos žmogaus nominacija skiriama asmeniui savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš ksenofobijos bei antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškas visuomeniniame Lietuvos gyvenime.

Šiais metais apdovanojimas už pagarbų dialogą su oponentais, už nuoseklų kalbėjimą nužudytų Lietuvos piliečių žydų vardu, už pavyzdį, jog ironija reikalinga ne pulti ir įžeidinėti kitą, o kritiškai permąstyti save sykiu atskleidžiant ir parodant visuomenės skaudulius ir istorinės atminties prieštaringumą buvo skirtas rašytojui Mariui Ivaškevičiui

 

 

Tolerancijos žmogaus ir L. Donskio premijos apdovanojimo nuotraukas galite rasti čia