2015 m. sukako 75 metai nuo to laiko, kai 1940 m. vasarą, Japonijos konsulas Chiune Sugihara Lietuvoje išdavinėjo tranzitines vizas žmonėms, bėgusiems nuo prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo Europoje. Tai yra vienintelis japonas, kuriam Yad Vashem – Holokausto tyrimų ir įamžinimo institucija Izraelyje yra suteikusi Pasaulio Tautų Teisuolio apdovanojimą.

Projektu siekiama, kad pozityvūs istorinių asmenybių veiksmai būtų analizuojami pamokose, aptariami mokyklos bendruomenėje ir turėtų teigiamą poveikį ne tik mokyklos ir vietos bendruomenei. Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai supažindina mokinius su Sugiharos asmenybe bei jo veikla 1940 m. Vedamos pamokos apie diplomato asmenybę, gyvenimą, veiklą ir kūrybinės pamokos, kurių metu organizuojama mokinių veikla atskleidžianti įsisavintą medžiagą apie minėtą asmenį. Mokiniai su mokytojais lankosi muziejuje.

Muziejuje jau lankėsi Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla, Kalvarijos gimnazija, Kauno Dailės gimnazija ir Kėdainių „Aušros“ sporto ir sveikatinimo mokykla.