Kovo 26 d. 17 valandą Sugiharos namuose (Vaižganto g. 30, Kaunas), istorikui Sauliui Sužiedėliui bus įteikta pirmoji Leonido Donskio vardo premija, kurią 2017 m. įsteigė Sugiharos fondo Diplomatai už gyvybę valdybą ir L. Donskio našlė – Jolanta Donskienė.

Leonido Donskio vardo premija Sauliui Sužiedėliui skirta už: ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, už pakantą ir toleranciją, už atminties pamokas ir kalbėjimą istorijos argumentų kalba vardan mūsų visų bendrojo gėrio.

S. Sužiedėliui negalėjus dalyvauti pagrindinėse iškilmėse 2018 m. vasario 25 d. VDU Didžiojoje auloje, Leonido Donskio premijos įteikimo popietė bus surengta Sugiharos namuose. Maloniai kviečiame dalyvauti.