Pasaulio istorija:

1933 m. sausį Vokietijoje vyksta rinkimai į reichstagą ir Nacionalsocialistų partija (NSDAP) gauna 44 proc. rinkėjų balsų. Adolfas Hitleris tuomečio šalies prezidento Paulo von Hindenburgo paskiriamas kancleriu. 1934 m. mirus P. von Hindenburgui, A. Hitleris sujungia kanclerio ir prezidento pareigybes ir tampa vienvaldžiu lyderiu.

Pabėgėliai:

Ypač sparti žydų integracija į Vokietijos visuomenę prasidėjo XVIII a. pabaigoje ir tęsėsi visą XIX amžių. Vokietijoje ši integracija buvo pasiekusi vieną didžiausių mastelių Europoje. 1918–1933 m. gyvavusi Veimaro respublika žydams garantavo visas pilietines ir politines teises. Valdžios jie nebuvo diskriminuojami, tačiau dešiniųjų radikalų nepasitenkinimas pamažu augo.

Č. Sugihara:

1924 m. paskiriamas tarnautoju Japonijos ambasadoje Harbine, Kinijoje.

***

Pasaulio istorija:

1936 m. nacių Vokietija pradeda vykdyti agresyvią užsienio politiką. Tais pačiais metais naciai užima demilitarizuotą Reino zoną. 1938 m. kovo 12 d. įvykdytas Austrijos anšliusas, tų pačių metų rugsėjo 28 d. prijungtas Sudetų kraštas. 1939 m. kovo 15 d. okupuota Čekoslovakija, kovo 22 d. užimtas Klaipėdos kraštas.

Pabėgėliai:

1935 m. Vokietijoje priimti žydus diskriminuojantys Niurnbergo įstatymai. Juose teigiama, kad jei keturiose palikuonių kartose atrandama žydiško kraujo, apribojamos asmens pilietinės teisės, pvz., jis negali dirbti valstybės tarnyboje.

Č. Sugihara:

1933 m. paskiriamas Mandžiūrijos geležinkelio vadovu.

***

Pasaulio istorija:

1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašomas Molotovo–Ribbentropo paktas, kuriuo Vokietija ir SSRS pasidalijo Vidurio ir Rytų Europą. Lietuva padalyta 1939 m. rugsėjo 28 d. pagal Vokietijos ir SSRS draugystės sutartį – visa Lietuvos teritorija atiteko Vokietijai.

Pabėgėlių kelias:

Okupuotose teritorijose naciai diskriminavo žydus ir laikė juos antrarūšiais gyventojais. Lemiamą įtaką žydų emigracijai turėjo Krištolinė naktis (1938 m. lapkričio 9–10 d.). Po šio pogromo pagausėjo žydų emigrantų iš Vokietijos ir Austrijos, tačiau gauti vizas nebuvo paprasta. 1938 m. iš Vokietijos ir Austrijos emigravo 36 tūkstančiai žydų1939 m. – 77 tūkstančiai.

Č. Sugihara:

1934 m. atsistatydina iš Mandžiūrijos geležinkelio vadovo pareigų.

***

Pasaulio istorija:

1939 m. rugsėjo 1 d. prasideda Antrasis pasaulinis karas.

Pabėgėliai:

1939 m. rugsėjo 17 d., prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir naciams užėmus didžiąją Lenkijos dalį, daug pabėgėlių pajuda Lietuvos, kaip nepriklausomos šalies, link, tikėdamiesi čia būti saugūs, bet netrukus pati Lietuva okupuojama SSRS. 1939 m. vasaros pradžioje pabėgėlių srautas dar padidėja, nes rugsėjo 17 d. SSRS įsiveržia į Lenkijos teritoriją, todėl žmonės ima bėgti nuo bolševikų.

Č. Sugihara:

1937 m. dirba vertėju Japonijos pasiuntinybėje Helsinkyje, Suomijoje.

***

Pasaulio istorija:

1939 m. spalio 10 d. pasirašoma Lietuvos ir SSRS savitarpio pagalbos sutartis, pagal kurią Lietuva įsileidžia Raudonąją armiją į savo teritoriją ir  tai atgauna Vilnių, nuo seno laikytą Lietuvos sostine. Tuo metu Vilniuje gyventojų daugumą sudarė lenkai, žydai ir rusai.

Pabėgėliai:

1939 m. spalio 14 d. karo pabėgėliai, ypač žydai, pradeda masiškai judėti į Lietuvos teritoriją, tikėdamiesi, kad iš dar formaliai laisvos šalies lengviau pavyks emigruoti į kitas valstybes. Čia persikelia ir nemažai Ješivų (religinių mokyklų), ieškančių būdų, kaip ištrūkti nuo artėjančios grėsmės.

Č. Sugihara:

1939 m. paskiriamas vice konsulu Lietuvoje.

***

Pasaulio istorija:

1940 m. birželio 15 d. SSRS okupuoja Lietuvą. Vasaros pabaigoje šalis visiškai praranda nepriklausomybę ir tampa penkiolikta SSRS respublika.

Pabėgėliai:

1940 m. balandžio 6 d. sovietai sutinka praleisti žydų tautybės asmenis per savo teritoriją. Prasidėjus Žiemos karui, vienintelis kelias pasprukti yra per Sovietų Sąjungą.

Č. Sugihara:

1940 m. vasarą išduoda vizas žydų pabėgėliams.