1. Konsulato patalpų nuomos sutartis

2. Lietuvos Prezidento Antano Smetonos įgaliojimai vicekonsului Sugiharai

3. Telegrama, išsiųsta vicekonsulo Chiunes Sugihaos, pranešanti apie Tarybų Sąjungos puolimą ir visuomeninę padėtį Lietuvoje

4. Pasiuntinio Otakos telegrama iš Rygos Japonijos užsienio reikalų ministrui Matsuokai dėl vicekonsulo Sugiharos perkėlimo į kitą diplomatinę atstovybę

5. Telegrama dėl pabėgėlių reikalų Japonijos konsulate Kaune

6. Vicekonsulo Sugiharos telegrama, išsiųsta Japonijos užsienio reikalų ministrui Matsuokai, atsakant į 5-1 telegramą dėl pabėgėlių reikalų Japonijos konsulate Kaune

7. Sugiharos vizų sąrašas

 

1. Konsulato patalpų nuomos sutartis

Konsulato patalpų nuomos sutartis

Oficialus laiškas Nr. 9

1939 m. spalio 18 d.

NUO Vicekonsulas Sugihara, Kaunas

KAM Užsienio reikalų ministras Nomura, Japonijos Užsienio reikalų ministerija

Dėl konsulato patalpų nuomos sutarties

 Nuomos sutartis su pastato savininku sudaryta nuo spalio 15 d. iki kitų metų rugsėjo 1 d., bet terminas pratęstas iki rugsėjo 16 d. (dėl konsulato patalpų nuomos, apie kurią buvo informuota oficialiame laiške Nr. 2, patvirtintame spalio 7 d.).

   Pridedama sutarties originalo kopija ir jos vertimas į japonų kalbą, pastato planas, Kauno miesto žemėlapis ir sutarties paaiškinimai.


2. Lietuvos Prezidento Antano Smetonos įgaliojimai vicekonsului Sugiharai

Lietuvos Prezidento Antano Smetonos įgaliojimai vicekonsului Sugiharai

Oficialus laiškas Nr. 34.

1939 m. gruodžio 24 d.

NUO Vicekonsulas Sugihara, Kaunas

KAM Užsienio reikalų ministras Nomura, Japonijos Užsienio reikalų ministerija

Dėl esamų oficialaus asmens įgaliojimų

          Patikėtinio laiškas, kuris buvo išsiųstas kartu su protokolo oficialiu laišku Nr. 19, datuotu spalio 13 d., Envojui Otakai į Latviją nuo Japonijos užsienio reikalų ministro, buvo atsiųstas Lietuvos Užsienio reikalų ministerijai su prašymu dėl Prezidento įgaliojimo. Lietuvos Užsienio reikalų ministerija išsiuntė įgaliojimą Envojui Otakai kartu su vertimu į prancūzų kalbą. Įgaliojimą iš jo gavau gruodžio 9 d. Rygoje dalykinio vizito metu. Perduodu visas įgaliojimo kopijas ir pridedu vertimą į prancūzų kalbą.

          Prašom atkreipti dėmesį į taikad įgaliojimas, mano prašymu, kurį laiką bus saugomas Latvijos pasiuntinybėje, nes mūsų konsulate dar nėra seifo.

          Kopija išsiųsta į Latvijos pasiuntinybę


3. Telegrama, išsiųsta vicekonsulo Chiunes Sugihaos, pranešanti apie Tarybų Sąjungos puolimą ir visuomeninę padėtį Lietuvoje

Telegrama, išsiųsta vicekonsulo Chiunes Sugihaos, pranešanti apie Tarybų Sąjungos puolimą ir visuomeninę padėtį Lietuvoje

Telegrama Nr. 50

1940 m. liepos 28 d.

NUO Vicekonsulas Sugihara, Kaunas

KAM Užsienio reikalų ministras Matsuoka, Japonijos Užsienio reikalų ministerija

  

          Už greitai besiplečiančios Lietuvos Komunistų partijos veiklos slepiasi staigus ir negailestingas GPU vykdomas teroras. GPU kartu su Raudonosios Armijos okupacinėmis pajėgomis užpuolė lenkų, baltarusių, lietuvių ir žydų politinių partijų štabus ir konfiskavo jų narių sąrašus. Likus 3 dienoms iki rinkimų, sąrašuose buvusius narius imta beatodairiškai areštuoti. Suėmimai tęsiami – iki šios dienos sulaikyta 1500 žmonių iš Vilniaus ir 2000 žmonių iš Kauno bei kitų rajonų. Dauguma suimtųjų yra Lenkijos kariuomenės kareiviai ir vyriausybės pareigūnai, Baltarusijos kariuomenės pareigūnai, anksčiau valdančiąja buvusi Lietuvos politinė nacionalistų partija, socialistų partijos vadovai, bundistai, zionistai ir žydai. Be to, buvęs Ministras Pirmininkas Merkys ir užsienio reikalų ministras Urbšys kartu su šeimomis išsiųsti į Maskvą.

          Didžiosios Britanijos vyriausybė nepritaria Tarybų Sąjungos valdžiai Maskvoje ir Lietuvoje dėl 1600 sulaikytų Lenkijos kariuomenės kareivių, prieš savaitę pasodintų į Samaros kalėjimą.

         Prasidėjus trėmimams, nežinomas didžiulis žmonių skaičius pasitraukė į šalies pakraščius, kad išvengtų pavojaus. Manoma, kad keli šimtai žmonių pabėgo į Vokietiją, o daugiau nei šimtas žydų kasdien plūdo į konsulatą, kad gautų vizas ir per Japoniją pasiektų Ameriką.

 

          Kopija išsiųsta į Japonijos ambasadą Vokietijoje ir Tarybų Sąjungoje.


4. Pasiuntinio Otakos telegrama iš Rygos Japonijos užsienio reikalų ministrui Matsuokai dėl vicekonsulo Sugiharos perkėlimo į kitą diplomatinę atstovybę

Pasiuntinio Otakos telegrama iš Rygos Japonijos užsienio reikalų ministrui Matsuokai dėl vicekonsulo Sugiharos perkėlimo į kitą diplomatinę atstovybę

Telegrama Nr. 254

1940 m. liepos 31 d.

NUO Envojus Otaka, Ryga

KAM Užsienio reikalų ministras Matsuoka, Japonijos Užsienio reikalų ministerija

 

          Įvertinęs padėtį Memelyje (Klaipėda), manau, kad Kionigsbergas (Kaliningradas) yra tinkamesnė vieta Japonijos konsulatui nei Memelis (Klaipėda).

        Jeigu Japonijos konsulatas liks Kaune, o vieninteliu oficialiu pareigūnu liks rusiškai kalbantis vicekonsulas Sugihara, užsiimantis konsuline veikla Tarybų Sąjungos labui, tai neįtikins Vokietijos ir sukels sovietų protestą. Be to, kad įvykiai klostytųsi veiksmingiau, į konsulatą turėtų būti paskirtas tinkamas vyriausiasis konsulas arba konsulas. Tada minėto pareigūno įsakymu Sugihara bus paskirtas vykdyti savo misiją Tarybų Sąjungoje.

          Jeigu konsulato perkėlimas į Kionigsbergą (Kaliningradas) bus neįmanomas arba atidėtas, Sugihara gali būti išsiųstas į Prahą arba į jos kaimynines šalis ir paskirtas užsiimti konsuline veikla Tarybų Sąjungos labui.

 

          Kopija išsiųsta į Japonijos ambasadą Vokietijoje ir Tarybų Sąjungoje.


5. Telegrama dėl pabėgėlių reikalų Japonijos konsulate Kaune

Telegrama dėl pabėgėlių reikalų Japonijos konsulate Kaune

Telegrama Nr. 22

1940 m. rugpjūčio 16 d.

NUO Užsienio reikalų ministras Matsuoka, Japonijos Užsienio reikalų ministerija

KAM Vicekonsulas Sugihara, Kaunas

Dėl vizų išdavimo pabėgėliams

          Tarp „lietuvių“, kurie pastaruoju metu gavo išvykimo vizas Jūsų konsulate dėl apsilankymo Japonijoje pakeliui į Ameriką arba Kanadą, yra daugybė atvejų, kai, atvykstant į Japoniją, žmonės buvo sulaikyti. Jie neturėjo pinigų kelionei arba vizos į norimą šalį. Šiuos atvejus migracijos kontrolės pareigūnams buvo sunku išspręsti; būtent ar leisti jiems atvykti, ar ne.

          Taigi prašom neišduoti išvykimo vizų tiems, kurie, kaip manoma, yra pabėgėliai, net jeigu jie atliko atvykimo į norimą šalį procedūrą ir turi pakankamai pinigų kelionei į Japoniją bei apsigyvenimui toje šalyje.


6. Vicekonsulo Sugiharos telegrama, išsiųsta Japonijos užsienio reikalų ministrui Matsuokai, atsakant į 5-1 telegramą dėl pabėgėlių reikalų Japonijos konsulate Kaune

Vicekonsulo Sugiharos telegrama, išsiųsta Japonijos užsienio reikalų ministrui Matsuokai, atsakant į 5-1 telegramą dėl pabėgėlių reikalų Japonijos konsulate Kaune

(Pastaba: Manoma, kad tikroji šios telegramos išsiuntimo data yra rugpjūčio pabaiga arba rugsėjo pradžia)

Telegrama Nr. 67

1940 m. rugpjūčio 1 d.

NUO Vicekonsulas Sugihara, Kaunas

KAM Užsienio reikalų ministras Matsuoka, Japonijos Užsienio reikalų ministerija

Dėl vizų išdavimo pabėgėliams

Atsakymas į telegramą Nr. 22

          Tarp Lietuvos pabėgėlių yra tokių, kurie dėl vizos pirmiausia kreipėsi į mus, šiuo metu vienintelę tranzitinę šalį, dėl to, kad netoli nėra Lotynų Amerikos šalims atstovaujančių institucijų ir dėl to, kad mūsų įstaiga greitai bus uždaryta. Be to, Japonijos vizos gavimas yra vienintelė būtina sąlyga Tarybų Sąjungoje, kad būtų atlikta emigracijos procedūra į Jungtines Valstijas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kurias verta apibendrinti, aš išduodu vizas tik tiems asmenims, kurie atitinka tas sąlygas. Asmenys gali gauti šalies, į kurią nori atvykti, vizą, nusipirkti kelionės bilietą  Japonijos ribų tuo metu, kai kelionėje į Japoniją įlipama Vladivostoke. Be to, asmenys gali pervesti kelionės pinigus iš užsienio bankų, esant griežtai valiutos kontrolei, informuoti Tsurugą (uosto imigracijos valdžia) iš anksto. Taigi būkite pasiruošę skubiai atšaukti įlipimą Vladivostoke tiems asmenims, kurie iki galo neatliko būtinų procedūrų.


7. Sugiharos vizų sąrašas

Sugiharos vizų sąrašas

Oficialus laiškas Nr. 28

1941 m. vasario 28 d.

NUO Sugihara, einantis vyriausiojo konsulo pareigas, Praha

KAM Užsienio reikalų ministras Matsuoka, Japonijos Užsienio reikalų ministerija

Dėl išduotų vizų dokumentų Kauno konsulate

          Prašom peržiūrėti prisegtą dokumentą, išduotų vizų sąrašą (vizų dokumentai bus išsiųsti atskirai) buvusioje tarnyboje, Kauno konsulate.

          Prašom atkreipti dėmesį į taikad šį pranešimą turėjome neišvengiamai atidėti dėl didelių darbo krūvių, rengiant dokumentus, nes Kauno konsulatas yra uždaromas, o ruošiamasi Vyriausiojo konsulo tarnybos įkūrimui Kionigsberge.