Scientific activities

The North Casablanca Academy is an open, unformalised, intellectually provocative offshoot of the Sugihara Foundation's Diplomats for Life. It aims to raise cutting-edge research questions about World War II refugees, their rescuers, undisclosed diplomatic activities and interstate relations, and the Holocaust.

As part of these activities, the Foundation organises international scientific conferences, public lectures and debates.

Scientific conferences are the basis for the publication of collections of articles, as well as for the publication of scientific and informative literature.

Particular attention is paid to work with young people, teachers and public education. Some of the organised events are available in video format, thus facilitating access to the latest research.

Paskaitų ciklu koncentruojamasi į 1939 - 1940 m. Lietuvos istorijos laikotarpį, kuomet vasario 16-osios Lietuva išgyveno paskutines savo laisvės akimirkas. Tačiau dramatiška jos baigtis ypatingai gerai išryškino kokiomis vertybėmis ši valstybė vadovavosi ir jas gynė: pagarba žmogaus laisvei ir orumui, parama esančiam bėdoje, žmogaus teisių užtikrinimas ir pagalbos teikimas.

Visuotinai yra žinoma, jog Japonijos konsulas Čiunė Sugihara sykiu su Nyderlandų konsulu Janu Zwartendijku Kaune 1940 m. vasarą išduodami kelionei reikalingus dokumentus išgelbėjo kelis tūkstančius žmonių gyvybių.

Tačiau iki šiol nėra nuodugniau išanalizuota Lietuvos kaip valstybės situacija ir pozicija, o juk karo pabėgėliams šalis teikė būsto, maitinimo, aprangos ir pan. paramą, stengėsi užtikrinti įmanomai geresnes gyvenimo sąlygas.

Lietuvos politikai ir diplomatai buvo aktyvūs šiuose procesuose stengdamiesi juos teigiamai įtakoti, pvz. Lietuvos konsulatų veikla Vilniuje ir Klaipėdoje, ambasadų veiksmai pirmiausiai Berlyne, Londone ir Maskvoje. Toks dar neatskleistas kontekstas paskaitų ciklo metu atskleis iš tiesų buvusį ir kiek kitaip vasario 16-osios Respublikos pabaigą interpretuoti leidžiantį pasakojimą.

Paskaitų ciklas