Valdas Balčiūnas

TOLERANCIJOS ŽMOGUS

3/14/20241 min read

2015 metų Tolerancijos žmogus verslininkas Valdas Balčiūnas – už vietinės daugiakultūrės atminties gaivinimą, už priminimą, kad Žagarės žydai iki Holokausto buvo aktyvūs savosios bendruomenės nariai.