Namo istorija

1938 12 01

523 kv. metrų sklypą, esantį Vaižganto g. 30, tuo metu Švietimo ministro pareigas einantis Juozas Tonkūnas nusipirko iš Elzės Zabielskienės.

1940 04 18

J. Tonkūnas Kauno meisto Statybos komisijai parašė prašymą dėl garažo statybos. Tačiau jau birželio 15 d. Lietuvos valstybės sieną peržengė okupacinė SSRS kariuomenė, pradėdama pirmąją Lietuvos okupaciją.

1939 06 06

Imdamas paskolą namo statybai, Juozas Tonkūnas įkeitė turimą sklypą Žemės bankui.

1939 06 27

J. Tonkūnas informavo Statybos komisiją, kad namų, statomų Vaižganto g. 30, stogas jau užbaigtas, tų pačių metų spalio 3 d. informavo: "namus baigiu įrengti".
Po keturių dienų - 1939 m. spalio 7 d. J. Tonkūnas ir Ch. Sugihara pasirašėnamo, esančio Vaižganto . 30, nuomos sutartį, čia, antrame aukšte, apsigyveno diplomatas su šeima, o pirmajame ėmė veikti Japonijos konsulatas Lietuvoje.

1939 03 31

J. Tonkūnas Statybos komisijai pranešė, kad gyvenamojo dviejų aukštų namo statybą pradės 1939 m. balandžio mėn. 1 d. Tų pačių metų rugsėjo 20 d. išduotas leidimas pertvarkyti namo pastogę, ją pritaikant gyvenamųjų patalpų reikmėms.

1939 02 22

Prašymą namo statybai J. Tonkūnas Kauno miesto statybos komisijai pateikė kartu pridėdamas ir žmonos brolio inžinieriaus Juozo Milvydo parengtą namo projektą.

1941 06 09

Kėdainių KGB vyr. ltn. Kuznacov pasirašė J. Tonkūno arešto įsakymą. Trėmimų metu Tonkūnas su šeima ištremtas į Sibirą. Name lieka gyventi žmonos giminės - Milvydai.

1942 09 07

J. Tonkūno uošvė Celina Milvydienė Kauno miesto savivaldybės statybos skyriaus prašo medžiagų krosnies statybai. Tikėtina, kad okupacijų metu name buvo įkelti papildomi gyventojai.

Antroji sovietinė okupacija

Name gyveno keletas šeimų, jis paverčiamas tarybine “komunalke” - šeimai paskiriant po vieną kambarį.

1998

Namas grąžintas J. Tonkūno vaikams Rimantui Juozui Tonkūnui ir Vidai Tonkūnaitei - Ramanauskienei.

1999

Gruodžio mėnesį įregistruotas Sugiharos fondas “Diplomatai už gyvybę”.

2001

Buvusiame Sugiharos darbo kabinete atidaryta pirmoji muziejaus ekspozicija. Išsikėlė paskutinieji gyventojai. Pagal sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu antrame namo aukšte ima veikti VDU Japonistikos studijų centras.

2003

Namą iš J. Tonkūno vaikų išpirko Ramūnas ir Birutė Garbaravičiai taip čia užtikrindami tolimesnę muziejaus veiklą.

2016

VDU Rytų Azijos studijų centras persikėlė į kitas patalpas ir nuo metų pabaigos abiejuose pastato aukštose veikia muziejaus ekspozicijos.