Sugiharos fondas

Viešoji įstaiga „Sugiharos fondas – Diplomatai už gyvybę“ įkurta 1999 m. gruodžio mėnesį Lietuvos ir Belgijos intelektualų ir verslininkų pastangomis: profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus, politiko ir verslininko Ramūno Garbaravičiaus bei verslininko Freddie Opsomerio.

Fondo iniciatoriai siekė sutelkti intelektines pastangas ir lėšas tam, kad Lietuvoje būtų įamžintas ir sistemingai puoselėjamas Japonijos diplomato Čiunės Sugiharos atminimas.

Č. Sugiharos vardas, greta tuometinio Nyderlandų garbės konsulo Kaune Jano Zwartendijko ir kitų negausių pasaulio valstybių diplomatų, padėjusių mirties akivaizdoje atsidūrusiems Europos žydams, vardų dabarties kartoms primena grėsmes, slypinčias žmonijos prigimtyje, rodo tolerancijos, gerumo ir teisingumo pavyzdį.

Fondo steigėjai siekia ir sieks:

  • Kaupti lėšas Č. Sugiharos namams (buvęs Japonijos konsulatas Kaune, Vaižganto g. 30) – memorialinio ir edukacinio pobūdžio institucijai – įsteigti ir išlaikyti;

  • Telkti intelektinį potencialą – mokslo ir kultūros žmones – bendram darbui tolerancijos ir neapykantos apraiškų tyrimams.

  • Stiprinti Lietuvos ir Japonijos kultūrinius ryšius.

  • Inicijuoti ir vykdyti mokslinius, kultūrinius, edukacinius projektus, pristatančius Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių situaciją ir jos pamokas šiandienos visuomenėms.

  • Kurti ryšius ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Japonijos, Lenkijos, Nyderlandų, JAV, Izraelio, Vokietijos ir kitų šalių institucijų, kultūrinių ir visuomeninių organizacijų.

Ramūnas Garbaravičius

Fondo steigėjas bei dalininkas, valdybos narys

Prof. Egidijus Aleksandravičius

Fondo steigėjas bei dalininkas, valdybos narys

Freddy Opsomer (1955-2019)

Fondo steigėjas bei dalininkas

Saulius Garbaravičius

Fondo steigėjas bei dalininkas

Dr. Linas Venclauskas

Fondo valdybos narys

Diana Vilytė

Fondo valdybos narė

Jurgita Garbaravičienė

Fondo valdybos narė

Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė

Fondo valdybos narė

Vygandas Blandis

Fondo valdybos narys

Dr. Andžej Pukšto

Fondo valdybos narys

Miša Jakobas

Fondo valdybos narys

J. E. Kazuko Shiraishi

Garbės narė

Marie-Christine Opsomer

Garbės narė

Ramūnas Janulaitis

Direktorius

Fondo nariai