Taisykės ir sąlygos

Šios pirkimo–pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės https://sugiharahouse.com/ (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

Bendrosios nuostatos

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

Asmens duomenų apsauga

Pirkdamas https://sugiharahouse.com/ parduodamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

https://sugiharahouse.com/ nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis.

Ši pirkimo–pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.

Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.

Pirkėjas turi teisę keisti bilietų panaudojimo datą likus nemažiau nei 7 dienoms iki renginio. Keitimas galimas 1 (vieną) kartą.

Pirkėjas turi teisę pratęsti dovanų kupono galiojimą vienam papildomam mėnesiui, bet ne ilgesniam terminui nei septyni mėnesiai nuo dovanų kupono pardavimo dienos.

Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo–pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis bei įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis.

Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.

Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtus e. bilietus/e. kuponus iškart po apmokėjimo, jei perkama be išankstinės sąskaitos, ir per dvi darbo valandas po apmokėjimo, kai apmokama pagal išankstinę sąskaitą.

Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą.

Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti el. parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su jomis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

Užsakymų įvykdymas

Pirkėjas, apmokėjęs už e. bilietą/e. kuponą, jį gaus skaitmeniniu formatu. Kai tik apmokėjimas bus patvirtintas, Pirkėjui automatiškai bus išsiųstas el. laiškas.

Užsakymai, renkantis atsiskaitymą elektroniniu pavedimu per „Paysera LT“, UAB valdomą išorinę mokėjimo sistemą, priimami ir vykdomi 24/7. Užsakymai, renkantis atsiskaitymą bankiniu pavedimu (pagal išankstines sąskaitas), priimami ir vykdomi darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos.

E. bilietų / e. kuponų grąžinimas

E. bilietai/e. kuponai nėra grąžinami.

Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti renginio datą į Pirkėjo pageidaujamą arba grąžinti pinigus per 7 darbo dienas į Pirkėjo banko sąskaitą

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.

Turėdami papildomų klausimų, galite kreiptis el. paštu info@sugiharahouse.com